دارالمجانین

منتشرشده: ژانویه 30, 2011 در بحر طويل

دیوانه‌ها را از ما جدا کردند تا نفهمیم هر روز تفاوتمان کمتر می‌شود

واژه های کودکی

منتشرشده: سپتامبر 1, 2010 در نوستول فرنگی

قایم[qaayam]: محکم و با شدت

مثال کاربردی: یه شوت قایم زدم/ قایم زد تو گوشم

امید به زنده گی

منتشرشده: آگوست 22, 2010 در بحر طويل, سرزمین عجایب

در خانه هیچ کاری نکنید تا مادر پیر احساس بیهودگی نکند.

موزیقی 6

منتشرشده: آگوست 22, 2010 در ابی-داریوش

به موزیک پناه می برم از شر زندگی

موزیک

موزیقی 5

منتشرشده: آگوست 15, 2010 در ابی-داریوش

بعضی موزیکا آدم میارن با خودشون؛ لااقل یادشون رو

موزیک

موزیقی 4

منتشرشده: آگوست 10, 2010 در ابی-داریوش

مارتین لوتر: روی زمین هیچ چیز این ویژگی را ندارد که مانند موسیقی، غمگین را شاد، مایوس را شجاع، مغرور را فروتن، و حسد و نفرت را خاموش کند.

موزیک

زندگی پرخطر

منتشرشده: آگوست 6, 2010 در منانه, بحر طويل

اصالت با رفتار برخاسته از هیجانه. این مصلحت اندیشی است که آدمو تو کثافت نگه می داره

موزیقی 3

منتشرشده: آگوست 3, 2010 در ابی-داریوش

همه چیز به گا رفت وقتی تو بی خیال مبارزه شدی

تو منو فروختی که خودتو نجات بدی. آره باباجون!

موزیقی 2

منتشرشده: ژوئیه 29, 2010 در ابی-داریوش

دل آرام می گیرد با —–

کاریکل اَماتور

منتشرشده: ژوئیه 26, 2010 در بحر طويل

آدمای کله گنده رو راحت تر میشه هدشات کرد