بایگانیِ دستهٔ ‘بحر طويل’

دارالمجانین

منتشرشده: ژانویه 30, 2011 در بحر طويل

دیوانه‌ها را از ما جدا کردند تا نفهمیم هر روز تفاوتمان کمتر می‌شود

Advertisements

امید به زنده گی

منتشرشده: اوت 22, 2010 در بحر طويل, سرزمین عجایب

در خانه هیچ کاری نکنید تا مادر پیر احساس بیهودگی نکند.

زندگی پرخطر

منتشرشده: اوت 6, 2010 در منانه, بحر طويل

اصالت با رفتار برخاسته از هیجانه. این مصلحت اندیشی است که آدمو تو کثافت نگه می داره

کاریکل اَماتور

منتشرشده: ژوئیه 26, 2010 در بحر طويل

آدمای کله گنده رو راحت تر میشه هدشات کرد

خودآ

منتشرشده: ژوئیه 23, 2010 در بحر طويل

به آدم بودن ِ آدمی که شک نمی کنه باید شک کرد

اقتصاد اروتیک

منتشرشده: ژوئیه 4, 2010 در بحر طويل, رومانتیسم قلبی

خودتو به من عرضه کن. تقاضا به شدت رفته بالا

کار در خانه

منتشرشده: ژوئیه 3, 2010 در منانه, بحر طويل

کار؟ صب تا شب معامله می کنیم؛ نصفش رو زیر پتو